Պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնության հատկացումների մասին գործիքը հասանելի է առցանց

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում հատկացումների մասին առցանց գործիքն արդեն հասանելի է Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի կայքում։ 

Ավելին

Հանդիպում «Էրիքսոն Նիկոլա Տեսլա» ընկերության և Բելառուսի կապի և տեխնոլոգիաների նախարարության մասնագետների հետ

Հուլիսի 5-ին տեղի ունեցավ «Էրիքսոն Նիկոլա Տեսլա» ընկերության և Բելառուսի կապի և տեխնոլոգիաների նախարարությանմասնագետների հանդիպումը ՀՀ առողջապահությաննախարարության և Էլեկտրոնային առողջապահության ազգայինօպերատորի ներկայացուցիչների հետ։

Ավելին