Ծրագրային թարմացումներ07.03.2019 version 5.5.1

 • Ստեղծվել է Հղիների հսկողության վերաբերյալ PC-001 հաշվետվություն ըստ մանկաբարձ գինեկոլոգների, բացվածքի հնարավորությամբ և համապատասխան օրերի քանակի և գումարի տեղեկատվությամբ:
 • Համակարգ է ներբեռնվել պատվաստումների, չափումների և գործողությունների նոր ցանկը համապատասխան կոդավորումներով։ Ցանկերը առանձին ֆայլով կցված են այս նամակին։
 • Ստեղծվել է հնարավորություն փաստաթղթերում միաժամանակ ընտրել և կցել 1-ից ավել ֆայլ:
 • NG-001-Մինչև 2 տարեկան երեխաների սնուցման, աճի և զարգացման վերաբերյալ հաշվետվության մեջ ավելացել է % դաշտ, որը թույլ է տալիս %-ային հարաբերակցությամբ դիտել կատարված լրացումները:
 • ԲՀ մատուցված ծառայություններ ֆորմայում ստեղծվել է export-ի հնարավորություն, ինչպես նաև ավելացել է Գումար և Քանակ դաշտեր, որոնցում արտացոլվում են կանխիկ կամ անկանխիկ վճարները:
 • Ստեղծվել է նոր ֆորմա, Կրկնակի գրանցումներ անվամբ որում ներառվելու են բուժհաստատությունների կողմից լրացված բոլոր այն այցերը, որոնք նույն ժամանակահատվածում են ստեղծվել, կամ այն ծառայությունները, որոնք նույն ժամանակահատվածում են մատուցվել նույն պացիենտին: Այս ֆորմայի միջոցով հնարավոր է գտնել կրկնակի գրանցումները:
 • Նախնական հարցման կամ հայցի ուղարկման դեպքում, երբ այն հաստատվել է ավտոմատ կերպով, ապա այցում երևալու է, որ նախնական հարցումը կամ հայցը հաստատվել էԱվտոմատ:
 • Դեպք բաժնում առկա Ֆինանսական աղբյուր դաշտում առկա ապահովագրություն տվյալը բաժանվել է Ապահովագրություն(ԱՊՊԱ) և Ապահովագրություն(Սոց. Փաթեթ) տվյալների։ Ապահովագրություն(ԱՊՊԱ) տարբերակը հարկավոր է ընտրել միայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով բուժհաստատություն ընդունված պացիենտի այց լրացնելիս։

07.06.2019 version 5.6.1

 • Պահպանված այցում պացիենտի Անձնական տվյալները խմբագրելով այսուհետ կարող եք լրացնել Պացիենտի Սոց. Կարգավիճակը, Ամուսնական կարգավիճակը և Բնակության հասցե նոր ստեղծված դաշտերը:
 • Ստեղծվել է Ընդունարանի աշխատակցի դերով պացիենտի համար փոխկապակցված անձ ավելացնելու հնարավորություն:
 • Դեպք դաշտում առկա Ուղեգրում բաժնում ավելացվել է Ուղեգրման ախտորոշում դաշտը:
 • Այցը պատճենահանելիս, ծածկույթ դաշտում ավելացել է "Ճշտել ամսաթիվ" կոճակը, որը հնարավորություն կտա այցում առկա ծածկույթներում ձևավորել հայցի ամսաթիվ, եթե տվյալ ՊՊ խմբում առկա է սահմանաչափ: Այն դեպքում, երբ սահմանաչափ առկա չէ, կասեցված տարբերակով նույնպես հնարավոր է հայց ձևավորել:
 • Դեպք դաշտում առկա Ֆինանսական աղբյուր տվյալն այսուհետ պարտադիր է լրացման համար:
 • Նոր այց ստեղծելիս (նաև պատճենահանման դեպքում)"Անձնական և բժշկական տվյալներ" բաժնի բոլոր փաստաթղթերում ամսաթվային դաշտերում լռելայն կլրացվի այցի սկզբի ամսաթիվը:
 • Ամբուլատոր այց գրանցելիս Սոց. Խումբ տվյալը այցում պարտադիր է դարձել և ավտոմատ թափվող ցուցակում լրացված է "Որևէ սոց. խմբի չպատկանող անձինք" տվյալը:
 • Բհ ծառայությունների ֆորման այսուհետ հասանելի կլինի ՊԱԳ ծառայությունների կառավարչին: նախկինում այն հասանելի էր ՊԱԳ ադմինիստրատորին:
 • Այցի պլան բաժնի այցի տեսակ դաշտում ավելացել է «տնային այց» տարբերակը:
 • Կատարվել է Մինչև 2 տարեկան երեխաների լրացուցիչ հետազոտություն փաստաթղթի տեսքի շտկում և օպտիմալացում:
 • Պատվաստանյութ փաստաթղթում այսուհետ հնարավոր է լրացնել մեկից ավել պատվաստումներ:
 • Այսուհետ չափումներն ու գործողությունները կլրացվեն մեկ ընդհանուր փաստաթղթում:
 • EHS-002 հաշվետվությունում ավելացել է առանձին սյուն, որտեղ արտացոլվում են միայն կասեցված դեպքերը:
 • ՉԲՌ ներմուծում ֆորմայում ավելացել է «ՉԲՌ գրանցման պատճառ» դաշտը ԱԱՊ կցագրում և Հղիության հսկողության հաշվառում տեսակներով, կցագրելիս տարանջատելու նպատակով:
 • Կատարվել են փոփոխութնուններ EN-009 հաշվետվության ցուցանիշների մասով: Ցուցանիշների փոփոխությունները ներկայացված են կից ֆայլով:
 • Ստեղծվել է դեպարտամենտի հաշվետվությունների կառավարիչ դեր, միայն իր ստորաբաժանման մասով հաշվետվության գեներացման նպատակով:
 • Այսուհետ հնարավոր է ՊԱԳ-ին հարցում ուղարկել, կախված ՊՊ խմբից ծառայության փոխարեն:Կից ներկայացվում է համապատասխան տեսահոլովակը: https://www.youtube.com/watch?v=NWiEji33FrI
 • Բժշկական կենտրոնների ու Հիվանդանոցների համար, եթե Բուժհաստատության ադմինիստրատոր դերի ներքո առկա Բուժհաստատության խմբագրում ֆորմայում Առցանց ընդունարան թռչնանիշը դրված է, ապա այցի Դեպք բաժնում հնարավոր է լրացնել "Անհետաձգելի դեպք, Քրեական, Փոխադրման միջոցը, Բրիգադի համարը" տվյալները:
 • Առցանց ընդունարանով աշխատող հաստատությունների համար (եթե Բուժհաստատության ադմինիստրատոր դերի ներքո առկա Բուժհաստատության խմբագրում ֆորմայում Առցանց ընդունարան թռչնանիշը դրված է) դեպքի համարի ավտոմատ գեներացիայի հնարավորություն է ստեղծվել: Ստորաբաժանումների խմբագրում ֆորմայում, որևէ ստորաբաժանման մոտ առկա գրանցված կոդ լինելու դեպքում, տվյալ ստորաբաժանման կցված աշխատակցին այց գրանցելիս գրաֆիկով ընտրելիս, ավտոմատ Դեպք դաշտում լրացվելու է հաջորդական համար: