Համակարգի մասին


Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը առողջապահական տվյալների կառավարման միասնական համակարգ է, որտեղ մուտքագրվում և պահվում են բնակչի առողջությանը վերաբերվող ամբողջական տվյալներ: Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը բարելավում է մարդու կյանքը՝ բարձրացնելով պացիենտի՝ սեփական առողջությանը իրազեկվածության և դրա բարելավմանը մասնակցության մակարդակը:

Ավելին