Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի բաժանորդներ


Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի բաժանորդներ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող՝
Բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում՝ դեղատնային և ախտորոշիչ հետազոտությունների գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտները
Առողջության ապահովագրություն իրականացնող ապահովագրական ընկերությունները՝ անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հանդիսանալու հանգամանքից